Financiele stukken Jaarvergadering opvraagbaar

Details Written by webdesign Published: 22/06/2013
haarlemlogoAan alle leden en ouders van jeugdleden,

Zoals eerder aan jullie doorgegeven is woensdag 26 juni 2013 de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De jaarstukken hiervoor zijn al opgestuurd, wat nog rest zijn de financiële stukken.

Inmiddels zijn deze stukken door de kascontrolecommissie gecontroleerd en kunt u deze via de email opvragen. Graag hiervoor een bericht sturen naar onze penningmeester Nel Bartman, email:
nbartman@telfort.nl. De stukken zullen dan per email aan u worden opgestuurd.

Nogmaals een dringend verzoek om naar de jaarvergadering te komen, ieders aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld.

Groeten,
Bestuur h.k.c. Haarlem