Verslag collecte Jantje Beton

Details Written by webdesign Published: 18/03/2015
jabtjeOp 10 en 11 maart hebben onze jeugdleden weer gecollecteerd voor Jantje Beton. Jantje Beton is een stichting die geld uitgeeft aan buitenspeelmogelijkheden voor kinderen. De helft van de opbrengst van de collecte gaat naar de stichting, de andere helft mogen wij als vereniging gebruiken.

Er is dit jaar flink meer geld opgehaald dan vorig jaar. Aan het einde van de actie zat er maar liefst €754,30 in de collectebussen! Dat komt dus neer op een bedrag van €377,15 voor de vereniging!

Ik wil alle jeugdleden, ouders en andere vrijwilligers die meegelopen hebben heel erg bedanken!

Namens de Jeugdcommissie en Sponsor/PR commissie,
Anneke en Lonneke