JAL 2014: lintje & sponsornieuws

Details Written by webdesign Published: 31/07/2014
haarlemlogoOp donderdag 26 juni j.l. vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2014 plaats in het clubhuis van onze vereniging. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, vonden wij het als bestuur/redactie een goed idee om kort verslag te doen van deze bijzondere editie; een avond met twee leuke/belangrijke intermezzo’s. Hieronder dit verslag, inclusief enkele foto’s.

Huldiging Peter Bartman
Op de uitnodiging stond al vermeld dat er een speciale gast aanwezig zou zijn op onze jaarvergadering. Deze speciale gast was de locoburgemeester van de gemeente Haarlemmerliede. Waarom een burgemeester van een andere gemeente dan ons eigen Haarlem? Omdat ons erelid Peter Bartman in die gemeente woont! Peter werd na een speech van de locoburgemeester geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn vrijwilligerswerk uitgevoerd voor/bij h.k.c. Haarlem en kreeg bijbehorende Koninklijke onderscheiding opgespeld. Peter was duidelijk geroerd door deze gebeurtenis en bedankte het bestuur voor de voordracht en alle andere leden die samen met hem in tal van verschillende commissies zo veel werk voor de club hebben verricht.

peter lid orde oranjenassau

peter lid orde oranjenassau 2

verlenging sponsorcontract 2014

Verlenging contract hoofdsponsor
Naast de huldiging van Peter, is er nog een heugelijk feit te melden en wel dat onze hoofdsponsor administratiekantoor Van Lieshout & Co, in de persoon van Richard van der Knijff, het huidige sponsorcontract heeft opengebroken en verlengd met nog eens drie jaar. Daarmee komt de relatie tussen h.k.c. Haarlem en Van Lieshout & Co op een totaal van 11 jaar! Het nieuwe contract werd tijdens de jaarvergadering ondertekent door voorzitter Hans van den Hoek en Richard van der Knijff, waarna Richard kort het woord nam om te vertellen waarom hij heeft besloten het contract te verlengen. Richard noemde de relatie met h.k.c. Haarlem “een goed huwelijk”, refererend aan zijn liefde voor de club, maar ook de discussie die er soms zijn over het beleid. “Net als in een huwelijk: als je geen ruzie meer met elkaar maakt, interesseert het je blijkbaar niet meer.” Verder noemde Richard het goede jeugdbeleidsplan, dat de afgelopen jaren is opgezet en voor steeds meer fantastische resultaten zorgt, als een van de redenen waarom hij ook na deze nieuwe periode van drie jaar graag aan de club verbonden wil blijven.