Corona-update: Meeste wedstrijden gaan door!

Zoals eerder gecommuniceerd hebben wij naar aanleiding van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona, én de richtlijnen van de korfbalbond KNKV, gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de komende periode.

De volledige richtlijnen van het KNKV zijn te vinden op de KNKV website (www.knkv.nl/voortgang-zaalcompetitie-2021-2022/) en zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten;

“Het KNKV heeft gekeken hoe het z’n leden zoveel mogelijk de mogelijkheid kan bieden om te kunnen blijven sporten. Het uitgangspunt bij onderstaande besluiten ten aanzien van de zaalcompetitie is dat het KNKV de verenigingen in deze zware tijd maximale flexibiliteit wil bieden en daarmee zo goed mogelijk wil ondersteunen. Sport is onderdeel van de oplossing in de coronacrisis. Samen sporten en voldoende bewegen is essentieel om de weerbaarheid tegen het coronavirus te vergroten. Het KNKV wil daarom zoveel mogelijk mensen op verantwoorde wijze laten sporten binnen de mogelijkheden die er zijn.” – aldus het KNKV

Besluit HKC Haarlem met betrekking tot wedstrijden

Op basis van de richtlijnen hebben wij het volgende besloten;

  • Alle jeugdwedstrijden en de wedstrijden van Haarlem 3 & 4 gaan in principe door als ze voor 17:00 zijn afgelopen. Het bestaande wedstrijdschema van het KNKV is leidend.
  • In samenspraak met de trainers is om verschillende redenen besloten om de wedstrijden van Haarlem 1 & 2 niet door te laten gaan. Als alternatief wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om in de weekenden een training in te plannen en eventueel een oefenwedstrijd.

Trainingen

  • Zoals ook eerder gemeld hebben wij ook gekeken naar de mogelijkheden om eventueel trainingstijden te wijzigen zodat er voor 17.00 uur getraind kan worden. Helaas zijn vooralsnog bij SRO geen zaaltijden beschikbaar voor 17.00 uur, mocht dit veranderen dan laten wij dit weten.
  • Dat betekent dat er de komende weken geen zaaltrainingen zijn voor alle teams.

Afmeldingen

Omdat het kan zijn dat andere verenigingen andere keuzes maken, kan het zijn dat er wedstrijden worden afgelast of dat er verschuivingen komen. Wij zullen dat op de gebruikelijke manier communiceren.

Wanneer je zelf niet wilt spelen omdat je je niet comfortabel voelt met deze situatie, dan dien je je ook op de gebruikelijke manier af te melden. Het kan dan zijn dat wij alsnog wedstrijden moeten afzeggen omdat er te weinig spelers zijn.

Tenslotte

Naast bovenstaande blijven de ander coronamaatregelen gelden zoals die eerder gecommuniceerd zijn (denk aan het coronatoegangsbewijs, geen publiek etc.).

Het is duidelijk dat wij te maken hebben met snel veranderende en onvoorziene omstandigheden. We zullen daarom bovenstaande besluiten blijven monitoren en aanpassen indien gewenst.

Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen via de gebruikelijke manieren.

#alleensamenkrijgenwijcorornaondercontroleGeschreven door: Bestuur & TC