De Club van 50 is terug!

Één van de initiatieven tijdens het seizoen 2019-2020 van de PR- & Sponsorcommissie is het (her)introduceren van de “Club van 50”. De eerste 8 aanvraagformulieren zijn inmiddels ontvangen! Dus aarzel niet, doe mee en meld je aan! Hieronder alle details.

Wat is de Club van 50?
De “Club van 50” is een groep mensen die HKC Haarlem een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis voor drie jaar een bedrag van minimaal €20,- per jaar doneren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld terrasmeubels.

Wat krijgt u hiervoor terug?
Vermelding van uw naam op een bord langs het veld. Vermelding op de website van HKC Haarlem. En natuurlijk eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?
Uiteraard de leden en oud-leden van HKC Haarlem, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die de club een warm hart toedraagt. Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Hoe kan je lid worden?
Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren in het clubhuis van HKC Haarlem of via prsponsor@hkc-haarlem.nl.

DOE JIJ OOK MEE?!Geschreven door: PR-/Sponsorcommissie