Deadline voor contributie reeds verlopen!

haarlemlogoEen herinnering aan iedereen die zijn of haar contributie nog niet heeft overgemaakt: de deadline voor het betalen (ineens of in termijnen) was 25 september. Dit betekent dat er vanaf nu niet meer met korting betaald kan worden! Voorkom een boete van €5,- per maand en maak de contributie alsnog zo snel mogelijk over naar Penningmeester HKC Haarlem, rek. nr. NL29 INGB 0000 2376 33 o.v.v. Contributie + [je naam]. Vergeet ook (indien voor jou van toepassing) het kledingfonds niet! Alle info betreffende de deadlines en hoogte van de contributie is terug te vinden in de eerste clubkrant van dit seizoen.