Herinnering betaling PK2016

haarlemlogoBELANGRIJK! Mocht u de bijdrage voor het Pinksterkamp nog niet betaald hebben voor uw kind, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk in orde maken. Inschrijvingen zonder betaling zijn NIET geldig! Doe dit dus direct!

De bijdrage voor Pinksterkamp is dit jaar 75 euro p.p. en kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL29 INGB 0000 237633 t.n.v. Penningmeester HKC Haarlem o.v.v. “PK2016 + [naam kind] + [team]”.