HKC Haarlem 2025: “Stip op de horizon” bekend!

Tijdens de ledenvergadering van 23 september gaven Hans van den Hoek en Steven Dijkstra namens de werkgroep “HKC Haarlem 2025 and beyond” een inspirerende presentatie over de toekomst van onze verening. Unaniem stemden de leden in met het plan om de toekomst in te gaan door te focussen op drie zogenoemde cirkels, die elkaar onderling versterken:

  1. Uniek Verenigingsgevoel
  2. Inspirende Social Media
  3. Ambitieus Technisch Beleid

Klik op deze link om de presentatie nog een keer te bekijken. Hans en Steven kregen het mandaat om het plan samen met de overige leden van de werkgroep te realiseren.

En wat is er sinds september gebeurd?
Om daar achter te komen sprak ik op 10 november met een enthousiaste Hans. Hij, Steven, Laura, Jetty en de gewaardeerde Daniëlle van SportSupport hebben de volgende acties uitgevoerd:

  • Op 21 oktober was er een digitale Teams-bijeenkomst met afvaardigingen van alle commissies van onze vereniging. Behalve het maken van werkafspraken stond ook het plan centraal om 8.000 euro in te zamelen voor nieuwe belijning én dug-outs voor het hoofdveld. De zogeheten “Stip op de horizon” (zie de presentatie). Het is de bedoeling dat we door middel van verschillende acties en activiteiten dit gezamenlijke doel met de hele vereniging gaan dragen én natuurlijk behalen vóór het einde van dit seizoen.
  • Op 5 november was de cirkel van het “Unieke Verenigingsgevoel” aan de beurt. Hieraan wordt gewerkt door de PR-/Sponsorcommissie, de Activiteitencommissie en de Clubhuiscommissie. Twee vragen stonden centraal tijdens deze Zoom-sessie:
    • Hoe bereik je een Uniek Verenigingsgevoel?
    • Hoe zorgen we er voor dat we ondanks corona en de zaalperiode het verenigingsgevoel vasthouden?

Deze sessie gaf mooie resultaten, die overigens nog even niet gedeeld worden om de deelnemers in andere sessies onbevangen te laten reageren.

Wat staat er te gebeuren?
Op 11 november vindt de Zoom-sessie voor de cirkel “Inspirerende Social Media” plaats en op 26 november de sessie voor de cirkel “Ambitieus Technisch Beleid”. Het is de bedoeling om de sessies te evalueren en verdere plannen uit te werken zodat de commissies en wellicht ook andere doelgroepen binnen de vereniging in december al kunnen starten met het uitvoeren van de plannen.

Tot slot
De werkgroep zal ons regelmatig via jullie verslaggever op de hoogte houden van de voortgang van HKC Haarlem, 2025 & beyond. Mocht je tussentijds vragen hebben stel ze gerust.Geschreven door: Ron Konijn