Hoe staat het met HKC Haarlem 2025 & beyond?

De werkgroep HKC Haarlem 2025 & beyond coördineert de acties om onze vereniging klaar voor de toekomst te maken. Die acties richten zich op drie cirkels, die elkaar versterken:

1. Het Unieke Verenigingsgevoel
2. Sociale Media
3. Ambitieus Technisch Beleid

In de werkgroep zitten Hans van den Hoek, Laura Plomp, Steven Dijkstra, Jetty Bosma en Daniëlle Krijger (SportSupport). Ik had ze voor het laatst op 10 november geïnterviewd. Voldoende reden om eens bij te praten. Ik sprak op 2 maart met Hans en Laura in ons clubhuis dat midden in een verbouwing is (daarover later meer…).

Wat is er sinds 10 november gebeurd?
Laura en Hans: We hebben de STIP actie uitgezet om 8.000 euro in te zamelen voor nieuwe belijning en dug-outs. Het eerste doel daarvan is 5.000 euro voor de belijning. Hiervoor wilden we extra acties in januari en februari laten plaatsvinden, vandaar de STIP Actiemaanden. Tot onze grote vreugde ontstond vanuit de teams en commissies een waaier aan creatieve en hartverwarmende acties. Dit is de laatste stand van zaken:

OrganisatorActieOpbrengst
ActiviteitencommissieOliebollenverkoop€244,-
A1Koek-en-zopie-kraaam€290,-
B1Cupcakeskraam€219,-
D1Statiegeldactie€50,-
Haarlem 1Clinics & Comfort food€656,-
Haarlem 3Bingo€333,-
Haarlem 4STIP Veiling€515,-
A2Valentijnsrozen€147,-
PR/SponsorRabo Clubsparen€294,-
IedereenGrote Clubactie€794,-
ActiviteitencommissiePubquiz€95,-
TOTAAL:€3637,-

Een fantastische tussenstand, maar we hopen natuurlijk dat hier nóg veel meer bijkomt. Wie gaat de uitdaging aan om Haarlem 1 te onttronen wat betreft het ophalen van het meeste geld? Zelf zijn we als werkgroep bezig met het aanschrijven van allerlei fondsen om extra middelen te genereren.

We willen iedereen bedanken voor dit mooie resultaat tot nu toe. We hebben als club ondanks de coronatijd toch een mooi, samenhorig verenigingsgevoel laten zien!

Hoe zit met de verdere uitwerking van de cirkels richting 2025?
Hans en Laura: De drie cirkels zijn verder uitgewerkt sinds november. Dit gebeurt door de commissies binnen onze vereniging. Onze werkgroep ondersteunt, moedigt aan en faciliteert waar nodig.

Uit de sessies over het uniek verenigingsgevoel kwam naar voren hoe belangrijk het clubhuis was. Daarom is het fantastisch dat de clubhuiscommissie gestart is met de vernieuwing van het clubhuis inclusief het randgebeuren. Hieraan wordt heel hard gewerkt. Met name projectleider Mark Moene en Ton van Blanken steken er op dit moment veel tijd in, waarvoor complimenten. De sociale media worden verder ontwikkeld. Er is echter al een hele stap vooruit gezet met de “HKC Haarlem Nieuws” Whatsapp-groep. Met betrekking tot de derde cirkel, het ambitieus technisch beleid, zijn een aantal zaken in gang gezet. Door Corona is dit een heel vreemd seizoen waarin alle aandacht nodig is om ons steeds aan te passen aan de nieuwe situatie. De verdere vormgeving van het technisch beleid wordt opgepakt zodra daar weer meer ruimte voor is.

Wat willen jullie tot slot kwijt?
Hans en Laura: Dankzij de inzet van de hele vereniging liggen we goed op koers voor de STIP en voor 2025 & beyond. Heb je ideeën, gaat er iets minder goed of heb je vragen: laat het ons weten. We springen graag bij!

Beste Hans en Laura, bedankt voor het interview en succes met het vervolg!Geschreven door: Ron Konijn