Invoering mDWF Senioren/A/B/C/D

logo sportlinkedVanaf 1 december is het mDWF ook verplicht voor de senioren breedtesport en is het mDWF beschikbaar voor de gehele A-jeugd. Vanaf 1 januari is het mDWF verplicht voor de gehele A-jeugd en wordt het mDWF beschikbaar gesteld voor de gehele B/C/D-jeugd, waarna vanaf 1 februari het voor deze categorie ook verplicht wordt. Het advies is om het mDWF direct te gaan gebruiken wanneer dit beschikbaar is. Hoe, lees je hieronder.

Registratie en Activatie Sportlinked app
De app Sportlinked is indirect gekoppeld aan ons ledenbestand. Voor registratie moet het emailadres overeenkomen met die in het ledenbestand. De Sportlinked app is op die manier enkel volledig toegankelijk voor spelers/niet-spelende leden met een relatienummer van de bond na registratie en activatie.

Krijg je de melding dat je emailadres niet bekend is, stuur dan een mailtje met je naam en gewenste emailadres met als onderwerp “Sportlinked” naar Jetty (haarlem@knkv.nl). 

Voor overige geïnteresseerden is Sportlinked beperkt toegankelijk middels de “Toeschouwers toegang”.

Muteren/toevoegen scheidsrechters

  • Elke scheidsrechter die een wedstrijd fluit, zal zichzelf moeten registeren binnen de app om wedstrijden af te kunnen handelen. 
  • Op de wedstrijddag kunnen verenigingsscheidsrechters in de app worden toegevoegd (betreft het wedstrijden op verenigingsnaam is het vooralsnog aan de thuisvereniging om dit te doen):
  • Bij elke wedstrijd wordt bij het openen van het mDWF de actuele scheidsrechter opgehaald uit de database. Er zijn aantal scenario’s mogelijk waarbij een official gewijzigd moet worden:
  1. De scheidsrechter komt niet opdagen;
  2. De scheidsrechter valt uit;
  3. Er is een verenigingsnaam als scheidsrechter aangewezen i.v.m. inschrijving op wedstrijden of voor scheidsrechters in opleiding (in programma staat dan SR verenigingsnaam);
  4. Er is geen scheidsrechter aangewezen.

In alle gevallen kan de scheidsrechter gemuteerd worden door op het vakje van de scheidsrechter te klikken, en de vragen te beantwoorden. Scheidsrechters kunnen afgemeld worden door te kiezen voor niet opkomen. Nieuwe scheidsrechter kiezen gaat vervolgens op basis van relatiecode. Dit kan gedaan worden door de mensen gekoppeld aan het thuisteam, op de wedstrijddag. De gekoppelde official moet vervolgens wel zijn programma verversen. Voor de situatie onder 3 is van toepassing dat er onder water gecheckt wordt of er sprake is van een SNO (scheidsrechter niet opgekomen) of van juiste vervanging. Hier hoeft dus geen extra actie voor ondernomen te worden.

Bij wedstrijden met schotklok moet de volledige jurytafel ingevuld worden, dat wil zeggen juryvoorzitter, schotklokbediener en tijdklokbediener.

Rolverdeling stafleden
Bij een wedstrijd mag maar één hoofdcoach zijn, dit moet ook als zodanig ingesteld worden. Zeker bij tuchtzaken is dit relevant.

Afronding wedstrijdformulier
Het dringende verzoek om de afhandeling ook in het mDWF gezamenlijk te doen met aanvoerders en scheidsrechter. Met enige regelmaat komt het voor dat een gele kaart foutief ingevoerd is, en daar moet bij direct bij ondertekenen een opmerking over worden gemaakt.

Teams voeren de eventuele wissels in en melden aan de scheidsrechter als dit gebeurd is.

Scheidsrechters gaan naar “wedstrijdverslag” op moment dat beide teams de wissels ingevoerd hebben. Doet een scheidsrechter dit voordat de teams de wissels ingevoerd hebben, moet het daarna door de scheidsrechter gebeuren.

Scheidsrechter haalt de wissels op, en voert de eindstand en eventuele kaarten in en gaat naar het laatste scherm en legt de wedstrijd vast.

Invallers die niet op het wedstrijdformulier staan
Indien er spelers niet op het wedstrijdformulier staan, mogen ze wel invallen. Deze moet door de scheidsrechter na afloop toegevoegd worden, op dezelfde manier als teams hun spelers toevoegen. Deze optie moet wel, zoveel als mogelijk, beperkt worden. Teams kunnen bij twijfel beter een extra wissel invoeren dan alles na afloop invoeren.

Strafcodes op het wedstrijdformulier
Met grote regelmaat worden codes bij gele kaarten foutief ingevuld. Een code beginnend met een 1 is voor een speler, een code beginnend met een 2 voor een coach, en een code beginnend met een 3 voor alle andere bankzitters. 1C1 = speler 2C1 = coach 3C1 = overige bankzitter

Wie moeten verklaringen inzenden bij rode kaart/gestaakte wedstrijd?
Verklaringen van elke bij de wedstrijd betrokken official (scheidsrechter, assistent scheidsrechter, juryvoorzitter, beoordelaar) moeten uiterlijk dinsdags binnen zijn op het Bondsbureau, bij voorkeur via e-mail naar tuchtcommissie@knkv.nl.

Foutief ingevoerde uitslag
Een foutief ingevoerde uitslag kan gemaild worden aan dwf@knkv.nl

Geen mobiel netwerk of geen goed werkende wifi-verbinding of systeemstoring
Indien er direct na afloop geen verbinding met de app gemaakt kan worden is het verzoek om dan na afloop in bijvoorbeeld de kantine alsnog de zaken af te handelen. Blijkt dit helemaal onmogelijk te zijn, kan het formulier na afloop alsnog verwerkt worden. De scheidsrechter zal dan de wissels in moeten voeren. Het is dus wel noodzaak om op dat moment aantekening te maken van de wissels. De thuisclub blijft primair verantwoordelijk voor het afhandelen van het DWF.

Informatie omtrent het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier wordt gepubliceerd op de site van het KNKV. Snelkoppelingen naar de handleiding van de app Sportlinked zijn ook op die site te vinden.

Voor meer vragen over het mDWF kun je je ook wenden tot dwf@knkv.nl of op Twitter @dwf_KNKV