Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering – 28 juni

haarlemlogoIn mijn werk heb ik regelmatig te maken met regeltjes, statuten, overeenkomsten etc. Vaak in oubollig Nederlands in notarissen- of advocatentaal. Een normaal mens begrijpt er vaak niks van en ondanks dat ik na zoveel jaar er wel aan gewend zou moeten zijn blijft het ook voor mij soms goed letten op wat er nu staat.

Je staat er niet altijd bij stil maar een sportvereniging zoals HKC Haarlem heeft ook statuten. En één van de dingen die in de statuten staan is dat er jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden dient te worden en dat ieder lid, of ouder van een jeugdlid, gehouden is om de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Nu zijn er als ik zo de algemene ledenvergaderingen van de afgelopen jaren bekijk genoeg leden en ouders van leden die waarschijnlijk niet van deze regel afweten. Want ondanks dat we 104 spelende jeugdleden, 35 spelende senioren en nog een flink aantal niet-spelende leden en recreanten hebben, zie ik eigenlijk nooit zoveel mensen bij de jaarvergadering.

En ik moet eerlijk zijn dat ik ook wel eens een ledenvergadering oversla. En dat ik me regelmatig op het laatste moment nog over de streep moet halen om toch nog maar even te gaan. Want, ook daar moet ik eerlijk in zijn, vaak is het wel veel van hetzelfde en niet altijd even spannend.

Terwijl de algemene ledenvergadering de uitgelezen mogelijkheid is om meer over de vereniging te weten te komen. Waar het bestuur en de commissieleden verantwoording afleggen tegenover de leden van wat ze het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan en wat hun plannen zijn voor het nieuwe jaar.

En ook de uitgelezen mogelijkheid voor ons leden om onze dankbaarheid uit te spreken naar alle mensen die een jaar lang het mogelijk hebben gemaakt dat wij of onze kinderen plezier kunnen hebben met korfballen.

Als ik zeg dat het veel van hetzelfde is en niet altijd even interessant, dan is dat meer vanwege de wijze waarop en niet de inhoud van wat iedereen te vertellen heeft. Ik hoor graag van iedereen persoonlijk wat hun het afgelopen jaar heeft bezig gehouden.

Ik hoor graag van de secretaris met hoeveel leden we dit seizoen zijn begonnen, hoeveel leden we momenteel hebben en met hoeveel leden we vooralsnog komend jaar gaan beginnen, verdeeld naar leeftijdscategorie en het aantal teams.

Ik hoor graag van de penningmeester aan de hand van één enkele sheet met maximaal drie kolommen (vorig jaar, lopend jaar, komend jaar) wat het exploitatieresultaat is geweest en wat het opgebouwde eigen vermogen is. In de winst- en verliesrekening staan alleen de door de leden betaalde contributie, de belachelijk hoge bedrage aan de knkv, het totaal bedrag aan kosten, waarna zoals elk jaar een tekort – een negatief exploitatieresultaat – resteert. En vervolgens vertelt ze hoe blij we wel niet moeten zijn met de opbrengsten van de clubhuis-, PR- & sponsorcommissie en de kinderopvang om toch nog op een positief resultaat uit te komen.

Ik hoor graag van de voorzitter wat het beleid van het afgelopen jaar was en wat het beleid voor komend jaar gaat worden. Bijvoorbeeld zou hij kunnen zeggen dat HKC Haarlem natuurlijk in eerste instantie een korfbalvereniging is maar ook graag een maatschappelijke functie wil vervullen. Met betrekking tot het korfballen zou hij kunnen zeggen dat het streven is om met de eerste teams zo hoog mogelijk te spelen, maar dat we daarbij het plezier niet uit het oog mogen verliezen. En daarnaast streven we naar een groter ledenaantal om het mogelijk te maken dat iedereen op zijn eigen niveau kan korfballen.

Ik hoor graag van de technische commissie over wat ze het afgelopen jaar heeft gedaan om alle teams beter te maken en wat ze volgend jaar (anders) gaan doen om alle teams nog beter te maken. Misschien dat zelfs de coach van Haarlem 1 even een verhaaltje kan doen.

Ik hoor graag van de jeugdcommissie wat ze gedaan heeft om meer leden te krijgen en het plezier te vergroten. En verder hoor ik graag van alle andere commissies hun verhaal.

Komt u ook op 28 juni a.s. hun verhaal aanhoren?