Opening Buurtsportcentrum Kleverlaan – 31 mei

flyer buurtsportcentrumProjectplan: Buurtsportcentrum Kleverlaan, koffie inloopochtend met koersbal, wandelen

Van een aantal inwoners uit het Kleverpark en deels Bomenbuurt kregen we te horen dat men een buurthuis mist en dat het aantal eenzame bewoners zienderogen stijgt. Sinds oktober 2012 is er een wandelgroep gestart “wandelen in de wijk” voor 60 plussers waar momenteel 13 deelnemers zijn. Het wandelen wordt nu onderdeel van het grotere plan “Buurtsportcentrum Kleverlaan”.

De start zal zijn op 31 mei 2016
Frequentie: 2x per week, 10.00 tot 12.00 uur, 2 uur koffie ochtend met koersbal. En 1 uur wandelen. Slecht weer naar binnen. Voor alle details: check de flyer (klik).

Locatie:

Kantine en sportveld HKC Haarlem , T Hoenstraat 1, Haarlem-Noord

Doelstelling:
Bewoners vanuit het Kleverpark en de Bomenbuurt een ontmoetingsplek/moment aanbieden in een sportieve omgeving en tevens verleiden om 1 uurtje te gaan koersballen en/of te wandelen. Door dit project kunnen we de sociale, psychische en fysieke gezondheid van de bewoners in deze buurten verbeteren. En de cohesie in de wijk versterken.

Subdoelstelling:
Uiteindelijk nieuwe (koersbal-)leden voor HKC Haarlem en eventueel vrijwilligers. HKC Haarlem als korfbalvereniging meer op de kaart zetten en gebruik van hun accommodatie. Ook hopen we dat er een netwerk ontstaat binnen de groep waardoor er weer nieuwe activiteiten binnen de groep ontstaan.

Organisatie:
De organisatie zal in handen zijn van 2 vrijwilligers die de kantine beheren plus 1 docent voor het koersballen en 1 docent voor het wandelen. Actief in bewegen in combinatie met SportSupport zal in eerste instantie de regie houden tot dat het vanzelf loopt. Natuurlijk staan we ook in nauw contact met sportvereniging HKC Haarlem om te kijken of we uiteindelijk het koersballen bij hun onder kunnen brengen.

Plan van aanpak:
Accommodatie is geregeld met HKC Haarlem. Docent voor de koersbal aanstellen. Docent voor wandelen is beschikbaar. Vrijwilligers zoeken voor de barbezetting en gastheer/gastvrouw zijn tijdens koffie/thee moment. Via Actief in bewegen, HKC Haarlem, SportSupport, BUUV, VWC, Wijkraaad en vanuit de groep zelf zullen we vrijwilligers gaan werven.

Deelnemers gaan we werven middels flyers, krantenberichten, website, social media etc.

Middelen:
Subsidie vanuit SportSupport( inzet buurtsportcoach ouderen), subsidie vanuit het sportstimuleringsfonds, vrijwilligersinzet buurt, bijdrage HKC Haarlem

Samenwerking:
HKC Haarlem, SportSupport, Actief in Beweging, Wijkraden, huisarts, vrijwilligers.

Het project is geslaagd als we binnen een sportseizoen 20 bewoners of meer hebben gemobiliseerd om rond de tafel te zitten en te koersballen en het aantal deelnemers van het wandelen is uitgebreid of gestabiliseerd. Ook willen we dit project binnen nu en 2 jaar verduurzamen zodat het onafhankelijk van andere partijen kan draaien maar wel is opgenomen binnen de sportvereniging HKC Haarlem. Vanuit de deelnemers koersbal wordt er uiteindelijk een “leider koersbal ”aangesteld. Docent is dan niet meer nodig, dus ook geen kosten. Project moet uiteindelijk helemaal de buurtbewoners zelf gedraaid worden.

Wij zijn nog op zoek naar:
Gastvrouw/gastheer
Vrijwilliger voor achter de bar etc.