Oproep deelname erehaag voor Peter

haarlemlogoZoals op de site te lezen is, zullen dinsdag 3 november de uitvaartplechtigheden plaatsvinden van Peter van der Kroft. Onderdeel hiervan is het passeren van het sportveld van h.k.c. Haarlem door de rouwstoet (+/- 10:00 uur), op weg naar de uitvaartdienst. Het idee is om een erehaag te vormen en daarvoor hopen we natuurlijk op zo veel mogelijk leden, zodat we Peter een waardig afscheid namens de vereniging kunnen geven. Wil je hieraan deelnemen, ben dan uiterlijk om 9:45 uur aanwezig in ons clubhuis.