Oproep vrijwilligers voor schotklok & jurytafel Hoofdklasse B1

Onze B1 speelt dit jaar in de zaal hoofdklasse. Dat is een nieuwe uitdaging voor het team, maar ook voor de club. Dit betekent namelijk dat ze spelen met een zogenoemde schotklok en jurytafel. Bij thuiswedstrijden moeten we die als club zelf bemannen. Aan de jurytafel zitten een juryvoorzitter, een schotklokbediener en een tijdwaarnemer.

We zoeken daarom naar minimaal 2 juryvoorzitters en 4 schotklokbedieners/tijdwaarnemers.


Juryvoorzitter
In de Korfbal League en in de Hoofdklasse is er sprake van een neutrale juryvoorzitter. In alle andere klassen dient de vereniging zelf voor een vakkundige juryvoorzitter te zorgen. Voor de rol van juryvoorzitter dient men gecertificeerd te zijn en is het verplicht deel te nemen aan de opleiding ‘ KNKV-juryvoorzitter’ .

Van de juryvoorzitter wordt verwacht dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt voor het juist functioneren van de jurytafel als ook het toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldende reglementen en bepalingen, voor, tijdens en na de wedstrijd. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV.

Schotklokbediener/tijdwaarnemer
De schotklokbediener en tijdwaarnemer hoeven niet gecertificeerd te zijn, maar wel vakkundig. Hiertoe kunnen de kandidaten de cursistenmap, zoals deze op de KNKV-website https://www.knkv.nl/opleidingen/arbitrale-opleidingen/jurylid staat, bestuderen. Mochten deze juryleden zich beter willen voorbereiden dan kunnen ze vrijblijvend aan de opleiding ‘ KNKV-juryvoorzitter’ deelnemen.

De KNKV organiseert voor die verenigingen die voor het eerst in aanraking komen met de jurytafel/schotklok de opleiding KNKV-juryvoorzitter. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende zaken aan bod:

  • Toelichting op relevante zaken
  • Verduidelijking functies Jurytafel
  • Behandelen van eventueel vragen of opmerkingen

Deze bijeenkomst vindt voorafgaand aan de zaalcompetitie plaats, naar verwachting begin oktober, en duurt ca 2 uur. Als juryvoorzitter ben je bent een officiële vertegenwoordiger bij de wedstrijd en daarom moet je lid zijn van het KNKV. Na de scholing, ontvang je het certificaat van Juryvoorzitter.

Vind je het leuk om je nog verder in de korfballerij te verdiepen en hoofdklasse wedstrijden van onze B1 van dichtbij te bekijken en te begeleiden, laat dit dan weten aan Guido of Marian of iemand anders van de TC. Ook voor aanvullende vragen kan je bij ons terecht.Geschreven door: TC