Overgang zaal naar veld

clubVoor de jeugd is de laatste zaaltraining op vrijdag 17 maart. Voor de senioren is de laatste zaaltraining op 10 maart (tenzij er nog door getraind moet worden voor een beslissingswedstrijd).

De jeugd start vrijdag 24 maart buiten. Voor de senioren wordt nog bekend gemaakt wanneer ze buiten starten. Het programma voor buiten is nog niet bekend maar start waarschijnlijk 1 april (misschien al op 25 maart).