Herinnering: Let op deadline(s) contributie!

Belangrijke herinnering! Voor iedereen die de contributie van 2018/2019 in één keer wil betalen: 25 september is de deadline! Voor degene die de contributie in termijnen betalen: de deadline voor de eerste termijn is reeds verstreken (15 september j.l.)! Deadline tweede termijn is 25 december.

Voorkom een boete bij te late betaling en maak het voor u of uw kind bijpassende bedrag (incl kledingfonds) direct over naar: Penningmeester HKC Haarlem te Spaarndam, NL29 INGB 0000 237 633, o.v.v. “contributie 18/19 + [naam lid]”.

Bedragen zijn terug te vinden in Clubkrant 1 (2018/2019). Heeft u deze clubkrant niet ontvangen, neem dan contact op met de redactie via redactie@hkc-haarlem.nl.