Slecht weer protocol

logo hkcNu het weer tot het vriespunt is gedaald willen we aandacht vragen voor het slecht weer protocol van de club. Vorig jaren is er wel eens wat verwarring ontstaan over wanneer we nu wel of niet naar uitwedstrijden rijden bij extreme weersomstandigheden (ijzel, sneeuw, gladheid). Dit heeft de club in het verleden wel eens een aantal boetes gekost. Om deze verwarring te voorkomen en ook om geen boetes van de bond te krijgen hierbij informatie hoe besloten wordt of wedstrijden afgelast worden en hoe deze informatie bij de teams terecht komt.

 

Richtlijnen

Er zijn een tweetal richtpunten waar wij ons als club aan vast houden:

  1. De competitieleider van de KNKV bepaalt en beoordeelt wanneer er wordt overgegaan tot afgelasting van het volledige dan wel gedeeltelijke competitieprogramma.
  2. hkc Haarlem beoordeelt zelf of het risico van rijden naar uitwedstrijden te groot zal zijn. Daarmee neemt het bestuur de verantwoordelijk op zich en zal ook de bond hierover informeren.

De informatie over eventuele afgelasting is te vinden op de websites van de KNKV en onze eigen website. Daarnaast zullen de teamouders worden geïnformeerd. Omdat het voor ons onmogelijk is om alle leden te informeren verzoeken wij de teamouders om de overige leden van het team te informeren. De teamouders zullen rechtstreeks worden benaderd per whatsapp en telefoon.

Vanuit de club zijn de wedstrijdsecretarissen de aanspreekpunten.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande kunt u die altijd stellen aan:

Wedstrijdsecretariaat:

Maureen van Klooster, (D, E, F jeugd) tel. 06 52171314

Eyke Leer (B, C jeugd) tel. 06 51225596