Teamindeling volgend seizoen + toelichting op indelen teams

De technische commissie (TC) is al enige tijd bezig met de indeling van de jeugdteams voor het komende seizoen. Ondanks het ongebruikelijke jaar, houden we vast aan de bekendmaking van de teamindeling vóór het Pinksterweekend, dit jaar zal de indeling op woensdag 19 mei op de website staan.

Vaak krijgen we als TC vragen over de teamindeling en dat is heel begrijpelijk. Hieronder geven we jullie al vast een kijkje in de keuken van de TC. Wat zijn de regels van het KNKV, hoe willen we het als club doen en waar houden we rekening mee?

De KNKV werkt niet met harde leeftijdsgrenzen per leeftijdscategorie, maar met een systeem van gemiddelde leeftijden in een team. Dat maakt het indelen van de teams flexibeler wanneer een club weinig leden heeft. Ook geeft dit de mogelijkheid spelers die jonger zijn in hun doen en laten dan hun leeftijdsgenoten een jaar extra in een leeftijdscategorie te laten spelen. Hierdoor kan het zijn dat iemand die bijvoorbeeld twee jaar in een E-team heeft gespeeld niet automatisch het volgende jaar in een D-team speelt. Sommige kinderen spelen maar één jaar in bijvoorbeeld een E-team en anderen misschien wel drie.

We willen graag een club zijn waar iedereen elkaar een beetje kent en vinden het dan ook belangrijk dat de teamsamenstelling af en toe wijzigt. Zo schuift vaak de ene helft van het team door en blijft de andere helft nog een jaartje. Op die manier is een speler het ene jaar minder ervaren dan een deel van zijn teamgenoten en het volgende jaar meer ervaren. Uiteraard speelt hier ook mee dat we een kleine club zijn en niet van elke jaargang een heel team kunnen maken met spelers van hetzelfde speelniveau.

De teams worden in principe op sterkte ingedeeld. Dit betekent dat het eerste team in de competitie hoger is ingedeeld dan het tweede team. De indeling op niveau zorgt voor meer speelplezier, omdat teamgenoten ongeveer hetzelfde spelniveau hebben. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met vriendjes en vriendinnetjes.

Als je  vragen hebt over de teamindeling, kan je daarvoor, na de bekendmaking van de indeling, bij de TC terecht.Geschreven door: TC