Trainen & coachen is beïnvloeden van gedrag

Als trainer wil je dat spelers in wedstrijden bepaalde dingen gaan doen en dat ze daar in de training voor oefenen, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Zaterdag 14 september was de eerste bijeenkomst dit jaar voor jeugdtrainers, waar we met elkaar bespreken hoe het trainen en coachen gaat en hoe we dat nog beter kunnen doen. Deze keer hadden we als TC gevraagd of Peter Wijnands (oud speler bij o.a. KZ en vader van Evie uit de E2) ons wat kon bijbrengen over dat beïnvloeden van gedrag.

Peter geeft verschillende voorbeelden waar uit blijkt dat je op verschillende manieren naar iets of iemand kan kijken en dat de één dan iets heel anders kan zien dan de ander. Dat je een situatie zowel negatief als positief kunt ervaren, afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Hoe je naar iets of iemand kijkt is van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld je leeftijd en ervaring.

Peter laat ons zien dat als je op een positieve manier naar kinderen kijkt en ze zo benadert, het voor jezelf leuker wordt, maar dat kinderen dan ook eerder het gedrag vertonen dat je graag ziet en zo kom je in een opwaartse spiraal terecht.

Daarna hebben we in groepjes opgeschreven wat je allemaal kunt doen om een kind, dat niet zo veel zin heeft (en zich zo gedraagt), kunt beïnvloeden zodat het mee doet met de groep en daar ook nog plezier aan beleeft.

Dit leverde een aardige lijst op, een goede gereedschapskist om het zo maar te zeggen. Eén gereedschap sprong er uit. Een compliment geven voor bijvoorbeeld een goed uitgevoerde oefening of voor goede inzet, is een heel belangrijk en effectief middel om gedrag positief te beïnvloeden.

En ja zo eenvoudig is het dan, lijkt het. Eén van de trainers gaf aan dat wij Nederlanders daar niet zo goed in zijn, complimenten geven. Dus dat wordt oefenen.

Mocht je als trainer niet bij deze bijeenkomst geweest zijn, kijk dan eens naar onderstaande lijstjes, die we hebben gemaakt, als gereedschap om een kind in een positieve stand te krijgen. Probeer wat uit en kijk wat bij wie werkt en bespreek jullie ervaringen met elkaar.

Voor degenen die er wel waren, het zou fijn zijn als jullie je aandachtspunten nog bij Tijs bekend maken.

Ik wil de aanwezige trainers en Peter bedanken voor deze bijeenkomst. We hadden een goede positieve sfeer te pakken, die we ook in de praktijk gaan brengen!

 

Geschreven door: TC