Update samenwerking Haarlemse korfbalclubs

In de afgelopen ledenvergadering van H.K.C. Aurora, C.K.V. Rapid en H.K.C. Haarlem, is het “Haarlem Korfbal Plan” met onderstaande toekomstscenario voorgelegd aan de leden:

“De drie verenigingen gaan werken aan een per direct ingezette nauwe samenwerking met concrete activiteiten uitmondend in een fusie van de drie verenigingen in de zomer van 2021.”

Daarop hebben de leden van H.K.C. Aurora en H.K.C. Haarlem aangegeven akkoord te zijn met het voorgestelde plan. C.K.V. Rapid is niet volmondig akkoord gegaan met het gepresenteerde plan.
Dit betekent dat het “Korfbal Plan” zoals de werkgroep zich die voor ogen had geen doorgang kan vinden. De verenigingen zullen zich nu afzonderlijk van elkaar gaan beraden over de te nemen vervolgstappen.

Wij danken de leden van de verenigingen voor het actief meedenken tijdens de ledenvergaderingen over de toekomst van de verenigingen.

Namens het bestuur en de werkgroep,
H.K.C. Haarlem