Update van de kledingcommissie

haarlemlogoAlle trainingspakken zijn inmiddels binnen en kunnen uitgedeeld worden. Voor een aantal teams hebben we inmiddels ook al de nieuwe sokken in huis! Helaas nog niet voor iedereen, maar daar wordt aan gewerkt. Vrijdag 18 november is er de mogelijkheid om de pakken op te halen (dit geldt dus ook voor degene die de vorige keer niet zijn gekomen). Tussen 19.00 uur en 20.30 is het clubhuis open.

Er wordt gecontroleerd of je de contributie, het kledingfonds en de borg (€35,00) al hebt betaald. Als de borg wordt betaald dan ga je akkoord met de leveringsvoorwaarden van de kleding; deze is meegestuurd met de clubkrant. De borg kan overgemaakt worden aan de penningmeester of ter plekke worden gepind. Vrijdagochtend zal er een nog een controle zijn op de betalingen. Mochten er nog bedragen open staan dan kunnen deze ter plekke worden gepind. (mocht je contant betalen dan graag gepast. Onze voorkeur gaat uit naar overmaken/pinnen)

Heb je nog een oud trainingspak van de club dan moet je dat dezelfde dag inleveren. Doe je dat niet krijg je je nieuwe trainingspak nog niet mee.

Wil je een rokje/broekje ruilen dan is er deze dag ook meteen gelegenheid voor. Neem dan wel je oude broekje/rokje gewassen mee dan maken we het meteen in orde.