Lid commissie “Veilig Sportklimaat”

  • Commissiewerk
  • Overal

Team Veilig Sportklimaat

Voor een veilig sportklimaat binnen de gehele vereniging

Uren:
– Ongeveer 2-4 uur per week

Taken:
– Opzetten en invullen taken nieuwe Veilig Sportklimaat commissie
– Bestuur adviseren op gebied van gedragsregels of beleid omtrent ongewenst gedrag
– Samen met ouders, jeugd en andere leden de club een veilige plek houden


HKC Haarlem wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren, pesten, agressie & geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

Hiervoor willen we graag met 3-4 personen een Veilig sportklimaat commissie oprichten. Als lid van deze nieuwe commissie denk je mee over hoe we binnen de vereniging dit veilige klimaat kunnen realiseren. Hoe dit vormgegeven kan worden is geheel aan jou! Je stelt bijvoorbeeld de gedragsregels voor binnen de vereniging op, doet voorstellen aan het bestuur over beleid, en/of informeert de ouders van de jeugdleden op een informatie-avond. En hoe betrekken we de jeugd zélf bij dit onderwerp?

Kortom: wil jij meedenken om dit veilige sportklimaat binnen de club verder vorm te geven? Geef je dan nu op via onderstaande knop!

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar marjoleindegooijer@icloud.com