Vertrouwenscontactpersoon (Extra)

  • Commissiewerk
  • Overal

Team Veilig Sportklimaat

Voor een veilig sportklimaat binnen de gehele vereniging

Uren:
– Eerste periode 2u, daarna ongeveer 1u per week
– Tijd per melding kan variëren, afhankelijk van aanpak/ernst

Taken:
– Eerste opvang/aanspreekpunt bij melding grensoverschrijdend gedrag
– Doorverwijzen naar instantie binnen en/of buiten de vereniging
– Preventieactiviteiten: creëren van een veilig sportklimaat binnen de vereniging voor iedereen


De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is contactfunctionaris binnen de vereniging, betreffende zaken rondom seksuele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag. Voor iedere melding wordt door de VCP gekeken welke acties er ondernomen moeten worden en indien nodig wordt (indien gewenst anoniem) de melding doorgezet naar de verantwoordelijke commissies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestuur of de technische commissie.

Daarnaast zorgt de VCP ervoor dat er een veilig sportklimaat gecreëerd en behouden blijft binnen de vereniging. Bijvoorbeeld door beleidsvoorstellen te doen naar het bestuur betreffende eisen voor commissieleden (denk aan de jeugdkampbegeleiders) of gedragsregels op te stellen en deze te communiceren naar de leden.

Op dit moment heeft HKC Haarlem reeds één VCP, in de naam van Marjolein de Gooijer, maar we zijn op zoek naar een extra collega. Je staat dus niet alleen, maar kunt samen met Marjolein de taken oppakken. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een mannelijke collega – i.v.m. de balans van het team – maar een vrouwelijke VCP is ook zeer zeker welkom!

Voor alle details en taken van de VCP; check de functieomschrijving via deze link (bron: de korfbalbond / KNKV)

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar marjoleindegooijer@icloud.com