Club van 50

De “Club van 50” is een groep mensen die HKC Haarlem een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis voor drie jaar een bedrag van minimaal € 20,00 per jaar doneren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld terrasmeubels. Op dit moment bestaat de Club van 50 uit:

Team DijkstraPatrick en Meureen
Fam BartmanTeam Leer
Fam Burgerdingde Plompjes
Peter en MarleenMarije en Christiaan
W. VermeulenJetty Bosma
Guido DuijsJoop Aarsen
Jur van EsFam Roosboom
Fam BeukemaMariska Bout
Ron Konijn


Wat krijgen de leden voor hun deelname?
Vermelding van uw naam op een bord langs het veld en vermelding op de website van HKC Haarlem. Eeuwige dankbaarheid én roem!

Wie kan er lid worden van de Club van 50?
Uiteraard de leden en oud-leden van HKC Haarlem, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die de club een warm hart toedraagt. Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze Sponsor-pagina.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur zal bepaald worden waar de gelden uiteindelijk naartoe gaan. Op de jaarlijkse ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Hoe kan je lid worden?
Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren in het clubgebouw van HKC Haarlem, of stuur een mailtje naar prsponsor@hkc-haarlem.nl.