Lid worden

Wil je lid worden van h.k.c. Haarlem, dan kun je contact opnemen via info@hkc-haarlem.nl of direct het geschikte aanmeldingsformulier hieronder downloaden en volledig ingevuld inleveren bij onderstaande personen.

Aanmeldingsformulieren:

Jeugdlid (3-18jr) – Download formulier
Seniorlid (18+) – Download formulier
KombiFit-lid – Download formulier

H.k.c. Haarlem brengt jaarlijks voor alle spelende leden het “Jaarlijks Informatieboekje” uit, waarin je alle praktische informatie voor dat betreffende jaar terug kunt vinden. Dit boekje ontvang je na het inleveren van een aanmeldingsformulier.

Heb je interesse om een keer mee te trainen of te spelen, dan kan dat. De eerste 3 trainingen zijn altijd gratis.

Voor meer informatie inzake senioren is het ook mogelijk om contact op te nemen met de voorzitter van de T.C., Manon Aarsen: tc@hkc-haarlem.nl

Voor meer informatie inzake jeugd, recreanten of KombiFit is het ook mogelijk om contact op te nemen met de manager operationeel via jeugd@hkc-haarlem.nl

Opzegging lidmaatschap:
Men kan ten allen tijde het lidmaatschap wijzigen of opzeggen, maar moet wel over het lopende verenigingsjaar de volle contributie betalen. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Om voor het volgende seizoen te bedanken moet men dit schriftelijk doen vóór 1 mei bij het secretariaat van de vereniging (info@hkc-haarlem.nl). De opzegging is pas van kracht na bevestiging van de secretaris en nadat alle spullen die eigendom zijn van de vereniging zijn ingeleverd.