Meetrainen / Lid worden

Heb je interesse om een keer mee te trainen en ons te leren kennen? Dat kan! De eerste 3 trainingen zijn altijd gratis. Neem hiervoor contact op via werving@hkc-haarlem.nl. Tot snel!


Lid worden:
Wil je lid worden van HKC Haarlem, dan kun je contact opnemen via info@hkc-haarlem.nl of direct het geschikte aanmeldingsformulier hieronder downloaden en volledig ingevuld inleveren via hetzelfde adres.

Aanmeldingsformulieren:
Jeugdlid (3-18jr) – Download formulier
Seniorlid (18+) – Download formulier

HKC Haarlem brengt jaarlijks voor alle spelende leden het “Jaarlijks Informatieboekje” uit, waarin je alle praktische informatie voor dat betreffende seizoen terug kunt vinden. Dit boekje ontvang je na het inleveren van het aanmeldingsformulier.


Opzegging lidmaatschap:

Men kan ten allen tijde het lidmaatschap wijzigen of opzeggen, maar moet wel over het lopende verenigingsjaar de volle contributie betalen. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Om voor het volgende seizoen te bedanken moet men dit schriftelijk doen vóór 1 mei bij het secretariaat van de vereniging (info@hkc-haarlem.nl). De opzegging is pas van kracht na bevestiging van de secretaris en nadat alle spullen die eigendom zijn van de vereniging zijn ingeleverd.