Herinnering: Let op deadline(s) contributie!

Belangrijke herinnering! Voor iedereen die de contributie van 2021/2022 in één keer wil betalen: 25 september is de deadline! Voor degene die de contributie in termijnen betalen: de deadline voor de eerste termijn is reeds verstreken (15 september j.l.)! Deadline tweede termijn is 25 december.

Voorkom een boete bij te late betaling en maak het voor jezelf of uw kind bijpassende bedrag (incl. kledingfonds) direct over naar: Penningmeester HKC Haarlem te Spaarndam, NL29 INGB 0000 237 633, o.v.v. “contributie 21/22 + [naam lid]”.

De contributiebedragen zijn terug te vinden in de nieuwsbrief van september én sinds dit seizoen ook op de website, via Club info > Contributie. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen? Neem dan snel contact op met de redactie via redactie@hkc-haarlem.nl, zodat je in de toekomst geen belangrijk verenigingsnieuws meer mist!