Herinnering: deadline contributie!

Belangrijke herinnering! Voor iedereen die de contributie van 2022/2023 in één keer wil betalen: 25 september is de deadline! Voor degene die de contributie in termijnen betalen: de deadline voor de eerste termijn is dezelfde 25 september. Deadline tweede termijn is 25 december.

Voorkom een verhoging bij te late betaling en maak het juiste bedrag (voor jezelf of uw kind) direct over naar: Penningmeester HKC Haarlem, NL29 INGB 0000 237 633, o.v.v. “[naam lid + team]”.

De contributiebedragen zijn terug te vinden in de nieuwsbrief van augustus én sinds dit seizoen ook op de website, via Club info > Contributie. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen? Neem dan snel contact op met de redactie via redactie@hkc-haarlem.nl, zodat je in de toekomst geen belangrijk verenigingsnieuws meer mist!Geschreven door: Redactie