HKC Haarlem A1, 2 én 3: Junioren in 2023-2024

Voor het seizoen 2023-2024 heeft HKC-Haarlem een grote leuke, jonge en talentvolle groep A-junioren. De TC heeft samen met de trainers gekeken naar de teamindeling voor het volgend seizoen. Begin april 2023 zijn de oudste jeugdleden geïnformeerd over de plannen voor het nieuwe korfbalseizoen. Het komende seizoen kunnen er maar liefst drie A-teams gecreëerd worden! De huidige B1, 2e op het NK B-jeugd 1e klasse en B2 schuiven door naar de A-jeugd terwijl de bestaande A1 spelers ook nog allemaal (op één na) de A-leeftijd hebben. Vandaar dat we volgend jaar met 3 teams gaan spelen.

Het komende seizoen zullen de A1 en A2 beide wedstrijdsport gaan spelen. We gaan proberen of de A1 in de 1e klasse kan gaan uitkomen. De A2 zal 2e klasse gaan spelen en de A3 breedtesport. De TC is er van overtuigd dat alle junioren hiermee in een passend team kunnen korfballen, waarbij plezier maken, samen spelen en presteren samen opgaan.

Hoe gaan we dat doen?
Het staat nog niet vast wie in welk team komt. Samenstelling van de teams gaat gebeuren na een periode van selectie. Dit betekent dat in de voorbereiding (deels vóór en deels ná de zomervakantie) wordt gekeken welke spelers in de A1, A2 en A3 zullen komen. Hierbij gaan de trainersstaf en de TC kijken welke spelers het beste bij elkaar in een team passen om de doelstelling te bereiken. De recente resultaten van de B1 junioren, en het niveau van de huidige junioren geven aan dat er op een hoog niveau gekorfbald kan worden. Door de omvang en de relatief jonge leeftijd van de groep gaan we er vanuit dat de hele groep een mooie ontwikkeling kan maken als korfballer de komende jaren. Het blijft voor ons van belang dat we de gehele groep zo veel mogelijk samen laten optrekken. Een voorbeeld is dat zij eens in de week gezamenlijk zullen trainen, als één groep.

We zijn heel blij dat Mikki Sistermans (huidige trainer/coach B1) en Inge Plomp (huidige trainer/coach A1) als trainer/coach voor de groep gaan staan, waarbij Mikki de coach zal zijn van de A1. Zodra de trainers van de andere teams bekend zijn zullen we dat (uiteraard) ook communiceren.Geschreven door: TC