Onderwijs, korfbal en HKC Haarlem

Ik dacht dat onderwijsgevenden in het basisonderwijs het altijd zwaar hebben gehad. Toch was dat niet altijd zo. Zo werden in  1902 er in het Amsterdamse basisonderwijs hier er  daar snoepreisjes uitgedeeld. Onderwijzer Nico Broekhuizen stond vooraan en mocht naar Naäs in Zweden voor een handenarbeidcursus, tegenwoordig zou zoiets niet kunnen.

Website KNKV: “Cursisten speelden destijds vaak en vrijblijvend in de avonduren spelletjes en regelmatig werden er nieuwe spelletjes geïntroduceerd, zo ook het Amerikaanse basketbal voor meisjes.  Bij één spel (Ringboll) moest men een bal door een ring gooien. Die ring zat aan een paal van 3 meter hoog. De sporters werden verdeeld over 3 vakken. Ringboll werd om praktische redenen gemengd gespeeld, wat in die tijd haast ondenkbaar was. Er deden nu eenmaal mannen en vrouwen mee aan de cursussen. Daarnaast mochten de spelers en speelsters niet uit hun vak komen. Bij terugkomst in Amsterdam besloot Nico Broekhuysen met de leerlingen van zijn klas een soortgelijk spel te spelen. Ringboll werd aangepast. De ring aan de paal verdween en maakte plaats voor de bekende rieten manden. Hierdoor kon beter worden geoordeeld of er gescoord werd. Verder werden de spelregels zo aangepast dat de kinderen ze konden begrijpen en werd de naam veranderd in korfbal.”

12 jaar later werd HKC Haarlem opgericht en de rest is korfbalgeschiedenis…
Korfbal werd een succes via het onderwijs omdat onderwijzers  hiermee het zojuist opgezette bewegingsonderwijs konden invullen. Korfbal had als voordeel dat je jongens en meisjes samen kon laten sporten (maar wel zonder direct contact) en dat het een sport waarbij jongens en meisjes leren samenwerken. Ook konden bewegingsdocenten vertellen dat korfbal de ideale work-out is. Je gebruikt het hele lichaam en je traint kracht en coördinatie. Onderwijs en korfbal werden natuurlijke bondgenoten en lange tijd waren onderwijzer de beste reclame voor onze mooi sport. Deze band is nu minder maar nog steeds is het schoolkorfbaltoernooi en de daaraan voorgaande clinics en training een zeer belangrijk wervingsinstrument. Ook voor HKC Haarlem. 

En hoe zit het met HKC Haarlem en onderwijs? Ik zit sinds 1990 bij de vereniging en had altijd het gevoel dat er relatief veel onderwijsmensen waren maar heb tot op heden nooit koppen geteld. Wel is wijlen Peter van de Kroft die uit het basisonderwijs kwam jarenlang gewaardeerd bestuurslid geweest. Ik ben eens gaan tellen onder de spelende en trainende senioren inclusief recreanten en KombiFit. In verband met de privacy geef  ik een afgerond cijfer. Ruim 20% van deze HKC’er werkt in het onderwijs of volgt hiervoor een opleiding, waarbij  het met name het basisonderwijs betreft. Landelijk werkt 6% van de bevolking in het onderwijs. Je kunt dus zeggen dat onderwijs een van de bepalende factoren van onze club is. We hebben dus een potentieel aan pedagogisch talent voor de jeugd en verbindingen met het onderwijs. Ik weet dat net als velen anderen ook de onderwijsmensen hun vereniging op allerlei manieren hun steentje bijdragen aan onze mooie vereniging. Wel kan het interessant om te kijken of door slim combineren het potentieel beter benut kan worden om scholen en de jeugd beter te bereiken.

In 2019 organisatie HKC Haarlem het Haarlemse Schoolkorfbaltoernooi. Het is het speerpunt in onze ledenwerving onder de jeugd.   Wil je meehelpen dan  kun je je aanmelden via jeugdcommissie@hkc-haarlem.nl.

Geschreven door: Ron Konijn